ประกันภัยถยนต์

ค่า Excess หรือ ค่าเสียหายส่วนแรก | คนมีรถ ไม่ควรพลาด

ผู้ที่ทำประกันภัยรถยนต์เอาไว้ ก็เพื่อว่าจะได้ช่วยจัดการปัญหาให้เสร็จสิ้นไปอย่างง่ายดายเมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้น ดังนั้นห้ามพลาด สำหรับเรื่อง ค่า Excess

การดูแลรถยนต์

News