ประกันรถยนต์ 2+ คุ้มครองอะไรบ้าง มีคู่กรณี ไม่มีคู่กรณี คุ้มครองต่างกันอย่างไร

ประกันชั้น 2+ คุ้มครองอะไรบ้าง

สำหรับคนที่หาข้อมูลเกี่ยวกับ ประกันรถยนต์ 2+ คุ้มครองอะไรบ้าง ส่วนใหญ่จะไม่สามารถทำประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 ได้ อาจเป็นเพราะอายุการใช้งานของรถยนต์ ประวัติผู้ขับขี่ การแจ้งเคลมบ่อยครั้ง และมักจะโดนบริษัทประกันภัยจากที่เดิมยกเลิกการคุ้มครองต่อเนื่องในปีถัดไป

เป็นเรื่องที่ทราบกันดีว่า เมื่อไม่สามารถรับความคุ้มครองของประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 หลายคนจึงเร่งหาข้อมูลเกี่ยวกับประกันรถยนต์ 2+ เพื่อรับความคุ้มครองอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นบริษัทประกันภัยเดิมหรือบริษัทประกันภัยแห่งใหม่ เพราะมีการแนะนำว่าเป็นความคุ้มครองแบบรองลงมาจากประกันรถยนต์ชั้น 1

อ่านเพิ่มเติม ประกันชั้น 1 คุ้มครองอะไรบ้าง ไม่คุ้มครองอะไรบ้าง คุ้มครองคู่กรณี เท่าไหร่ ?

โดยส่วนใหญ่แนะนำประเภทนี้เนื่องจากมีการดูแลที่ไม่ต่างจากประกันชั้น 1 สำหรับความคุ้มครองจะดูแลเฉพาะกรณีรถชนรถ และบริษัทประกันภัยยังมีเงื่อนไขในส่วนของรายละเอียดปลีกย่อยที่แตกต่างกันออกไป เช่น

  • ความคุ้มครองในการดูแลรถที่มีอายุ 15 ปี 20 ปีบางบริษัทคุ้มครองไม่จำกัดอายุของรถยนต์ เพราะฉะนั้นคุณจึงควรตรวจสอบว่ารถของคุณมีอายุกี่ปีและมีที่ไหนบ้างที่จำกัดอายุของรถ เพื่อให้สามารถเลือกก่อนใช้งานได้ตรงความต้องการ
  • มีการเก็บค่าเสียหายส่วนแรกหรือไม่เพราะบางบริษัทจะไม่เก็บค่าใช้จ่าย โดยเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีที่รถของเราไปชนรถของคนอื่นและเราเป็นฝ่ายผิดสิ่ง ถ้าคุณไม่อยากเสียค่าเสียหายส่วนแรกลองตรวจสอบกับบริษัทประกันว่ามีที่ไหนบ้างที่ไม่เก็บค่าใช้จ่ายในจุดนี้
  • รับรถยนต์ประเภทไหนบ้างเพราะบางบริษัทจะรับเฉพาะรถญี่ปุ่นแต่ไม่รับรถยุโรป บางบริษัทรับทั้ง 2 แบบ
  • ในกรณีที่ต้องส่งรถเข้าซ่อม เงื่อนไขของ ประกันชั้น 2+ คุ้มครองอะไรบ้าง สามารถส่งซ่อมที่ไหนได้บ้าง บางแห่งส่งซ่อมอู่ได้อย่างเดียวแต่บางบริษัทสามารถส่งซ่อมห้างและซ่อมที่อู่ได้
  • ทุนซ่อมในกรณีรถเกิดความเสียหายมีทุนประกันเท่าไหร่ บางแห่งวงเงิน 200,000 บาท บางแห่งวงเงิน 100,000 บาท ซึ่งในส่วนนี้จะมีค่าเบี้ยประกันที่แตกต่างกันคุณสามารถเปรียบเทียบเพื่อเลือกให้เหมาะกับความต้องการของคุณ
  • การดูแลพิเศษมีเพิ่มเติมในส่วนไหนบ้างซึ่งโดยหลักๆแล้วจะมีความคุ้มครองรถหาย รถไฟไหม้ และบางบริษัทมีการเพิ่มความคุ้มครองพิเศษในกรณี น้ำท่วม แผ่นดินไหว
  • ความรับผิดชอบสำหรับการดูแลภายในซึ่งเงื่อนไขจะมีการเขียนอย่างชัดเจนว่าจะคุ้มครองจำนวนคนที่อยู่ในรถจำนวนกี่คน โดยปกติมักจะคุ้มครอง 5 คนแต่บางบริษัทมีการเพิ่มความคุ้มครองให้ถึง 7 คน

และนี่คือข้อมูล ประกันรถยนต์ 2+ คุ้มครองอะไรบ้าง ที่น่าสนใจเพราะเมื่อเราใช้รถจนเกินอายุ 7 ปีส่วนใหญ่แล้วจะไม่สามารถต่อประกันชั้น 1 ได้จึงจำเป็นที่ต้องเลือกประกันรูปแบบอื่นไว้ใช้งาน ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้ให้เหมาะสมกับการคุ้มค่าและค่าใช้จ่าย

ซึ่งคุณสามารถนำรายละเอียดข้อมูลในขั้นต้นไปใช้เปรียบเทียบประกันรถยนต์ ก่อนจะเลือก ประกันรถยนต์ 2พลัส ให้เหมาะสมกับที่ต้องการมากที่สุดโดยเปรียบเทียบการบริการและรายละเอียดของแต่ละบริษัทว่ามีความแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนทั้งเรื่องเบี้ยประกันและการดูแล