ประกันภัยถยนต์

ประกันชั้น 3 คุ้มครองอะไรบ้าง ควรเลือกซื้อที่ไหนดี

ประกันชั้น 3 คุ้มครองอะไรบ้าง หนึ่งในทางเลือกสำหรับผู้ทำประกันรถยนต์ที่ต้องการควบคุมค่าใช้จ่ายหรือมีงบประมาณจำกัดการทำประกันชั้น 3 กลายเป็นตัวเลือกที่ดีเนื่องจากค่าเบี้ยประกันอยู่ในระหว่าง 2,000 ถึง 3,000 บาทขึ้นอยู่กับแต่ละบริษัท ในส่วนของความคุ้มครองของ ประกันชั้น 3 คุ้มครองอะไรบ้าง เราควรเช็คในส่วนไหน นอกจากเบี้ยประกันราคาถูก ควรเลือกซื้อประกันภัยรถยนต์ที่ไหนดีเพื่อให้ได้ความพิเศษอื่น ๆ เพิ่มเติม ไม่ว่าจะเป็นการซื้อประกันในแบบไหนก็ตามล้วนแต่เป็นตัวช่วยที่ดีสำหรับเจ้าของรถเพราะพ.ร.บจะช่วยดูแลค่ารักษาพยาบาลแต่ในส่วนของการซ่อมรถจะเป็นในรูปแบบของประกันภาคสมัครใจ ซึ่งขึ้นอยู่กับแต่ละประเภทของประกันรถยนต์ที่เราเลือก ถ้าคุณมีการใช้งานรถที่ระมัดระวังหรือแทบจะไม่เกิดอุบัติเหตุเลยสักครั้ง ถ้าไม่เคยขับรถประมาทหรือผิดกฎการเลือกประกันชั้น 3 จะเป็นตัวเลือกที่ดีให้กับคุณเพราะประกันประเภทนี้จะให้ความคุ้มครองในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุสำหรับบุคคลภายนอกรวมถึงผู้โดยสารภายในรถที่ทำประกัน และดูแลในเรื่องค่าใช้จ่ายต่อทรัพย์สินของคู่กรณี ถ้าพูดให้เข้าใจง่ายก็คือประกันประเภทนี้จะซ่อมรถให้คู่กรณีแต่จะไม่ซ่อมรถให้กับรถของผู้ทำประกัน รวมถึงไม่ครอบคลุมในกรณีรถสูญหายหรือเกิดไฟไหม้...

การดูแลรถยนต์

ประกันชั้น 3 คุ้มครองอะไรบ้าง ควรเลือกซื้อที่ไหนดี

ประกันชั้น 3 คุ้มครองอะไรบ้าง หนึ่งในทางเลือกสำหรับผู้ทำประกันรถยนต์ที่ต้องการควบคุมค่าใช้จ่ายหรือมีงบประมาณจำกัดการทำประกันชั้น 3 กลายเป็นตัวเลือกที่ดีเนื่องจากค่าเบี้ยประกันอยู่ในระหว่าง 2,000 ถึง 3,000 บาทขึ้นอยู่กับแต่ละบริษัท ในส่วนของความคุ้มครองของ ประกันชั้น 3 คุ้มครองอะไรบ้าง เราควรเช็คในส่วนไหน นอกจากเบี้ยประกันราคาถูก ควรเลือกซื้อประกันภัยรถยนต์ที่ไหนดีเพื่อให้ได้ความพิเศษอื่น ๆ เพิ่มเติม ไม่ว่าจะเป็นการซื้อประกันในแบบไหนก็ตามล้วนแต่เป็นตัวช่วยที่ดีสำหรับเจ้าของรถเพราะพ.ร.บจะช่วยดูแลค่ารักษาพยาบาลแต่ในส่วนของการซ่อมรถจะเป็นในรูปแบบของประกันภาคสมัครใจ ซึ่งขึ้นอยู่กับแต่ละประเภทของประกันรถยนต์ที่เราเลือก ถ้าคุณมีการใช้งานรถที่ระมัดระวังหรือแทบจะไม่เกิดอุบัติเหตุเลยสักครั้ง ถ้าไม่เคยขับรถประมาทหรือผิดกฎการเลือกประกันชั้น 3 จะเป็นตัวเลือกที่ดีให้กับคุณเพราะประกันประเภทนี้จะให้ความคุ้มครองในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุสำหรับบุคคลภายนอกรวมถึงผู้โดยสารภายในรถที่ทำประกัน และดูแลในเรื่องค่าใช้จ่ายต่อทรัพย์สินของคู่กรณี ถ้าพูดให้เข้าใจง่ายก็คือประกันประเภทนี้จะซ่อมรถให้คู่กรณีแต่จะไม่ซ่อมรถให้กับรถของผู้ทำประกัน รวมถึงไม่ครอบคลุมในกรณีรถสูญหายหรือเกิดไฟไหม้...

News