มิตรแท้ประกันภัยดีไหม ประวัติข้อมูลผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เปรียบเทียบจากผู้ใช้งานจริงจาก Pantip

สวัสดีครับผม เป็นอย่างไงกันบ้างครับปีใหม่ 2563 ของเรา ใครที่กำลังมองหาประกันภัยดี ๆ สักตัว แต่ยังไม่กล้าตัดสินใจ หรือตัดสินใจกันไม่ได้ก็มีเพราะทุกวันนี้ มีบริษัทประกันภัยรถยนต์เยอะมาก แถมยังมีโบรกเกอร์ประกันภัยที่เข้ามาทำหน้าที่ทำให้ลูกค้ามีความสะดวกสบายมากขึ้น เยอะแยะเต็มไปหมด จึงทำให้ตัดสินใจเลือกยาก วันนี้ผมจะมาแนะนำบริษัท มิตรแท้ประกันภัยดีไหม เดียวตามไปดูรายละเอียดกันเลยดีกว่าครับ

 

มิตรแท้ประกันภัยดีไหม

เชื่อไหมครับว่าหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 จบลง ไปเพียง 2 ปี บริษัทประกันภัยโดยคนไทยกลุ่มแรกในประเทศไทย ได้เปิดดำเนินการ อย่างเป็นทางการภายใต้ชื่อ บริษัท ไทยประสิทธิประกันภัยและคลังสินค้า จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท มีสำนักงานตั้งอยู่บน ถนนทรงวาด อำเภอสัมพันธวงศ์ จังหวัดพระนคร

ทางด้านผลิตภัณฑ์ของมิตรแท้ก็ถือว่ามีค่อนข้างครอบคลุม ไม่ว่าจะเป็นประกันภัยรถยนต์ ชั้น 1 ,2+ ,3+ ,2 ,3 ก็รับหมด นอกจากนี้ยังมี ประกันอัคคีภัย , ประกันภัยงานก่อสร้าง อื่น ฯ โดยลูกค้าจะรู้จักกันดีในชื่อของ มิตรแท้ประกันภัยรถยนต์ มิตรแท้ จริงใจ เปิดเผย นอกจากมิตรแท้

ทางด้านการบริการหลังการขายของบริษัท มิตรแท้ประกันภัย ก็จัดได้ว่าเยี่ยม หากคุณพักอาศัยในต่างจังหวัดก็ไม่ใช่อุปสรรคในการเลือก มิตรแท้ประกันภัย อีกต่อไป บริษัทมิตรแท้ประกันภัย ประกันมิตรแท้คู่คนไทยมายาวนาน ถือว่ามีอู่ซ่อม และศูนย์ซ่อมครอบคลุมอยู่พอสมควร

 

ประวัติข้อมูลบริษัท มิตรแท้ประกันภัย

ในระยะแรกบริษัทฯ เปิดรับประกันอัคคีภัยและประกันภัยทางทะเล จนกระทั่งสามารถขยายกิจการให้เปิดรับประกันภัยแบบครบวงจรทั้งประกันชีวิตและประกันวินาศภัย ได้แก่ ประกันภัยรถยนต์ ประกันอัคคีภัย ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง และการประกันภัยเบ็ดเตล็ด เช่น ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล ประกันอุบัติเหตุการเดินทาง ประกันภัยโจรกรรม เป็นต้น

นับเนื่องจากวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2490 จนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 70 กว่าปีที่บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจรับประกันภัยมาด้วยความมั่นคงและประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้มาโดยตลอด ปัจจุบันบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนสูงถึง 1,618,425,000 บาท บริษัทฯ ไม่เคยหยุดนิ่งที่จะพัฒนาคุณภาพการให้บริการที่เหนือความคาดหมายต่อลูกค้า โดยมีการพัฒนาบุคลากรและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมยิ่งขึ้น รวมทั้งการลงทุนในระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้งานอย่างต่อเนื่อง

 • 5 กุมภาพันธ์ 2490 ก่อตั้งบริษัทอย่างเป็นทางการ ภายใต้ชื่อ บริษัท ไทยประสิทธิประกันภัยและคลังสินค้า จำกัด
 • 2494 ย้ายที่ตั้งสำนักงานไปที่อาคารเลขที่ 147 ถนนเสือป่า เพิ่มขีดความสามารถในการรับประกันภัยให้กับลูกค้ารายใหญ่และต่างชาติได้มากยิ่งขึ้น
 • 2510 ยกเลิกกิจการคลังสินค้า เพื่อเน้นการดำเนินธุรกิจ ประกันภัยและประกันชีวิตอย่างชัดเจน
 • 2513 ย้ายที่ทำการสำนักงานใหญ่มาที่อาคาร 10 ชั้น เลขที่ 295 ถนนสี่พระยา เพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อเสริมฐานะทางการเงินให้มีความมั่นคงยิ่งขึ้นเป็น 20 ล้านบาท
 • 2521 ภายใต้การบริหารงานของนายสุระ จันทร์ศรีชวาลา ประธานกรรมการบริษัท ธุรกิจมีการพัฒนาและเติบโตอย่างรวดเร็วสามารถเพิ่มทุนจดทะเบียนขึ้นเป็น 50 ล้านบาท
 • 2543 แยกธุรกิจประกันชีวิตและประกันวินาศภัยออกจากกันตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจประกันชีวิตและประกันวินาศภัย โดยดำเนินธุรกิจเฉพาะด้านประกันวินาศภัยเท่านั้นและใช้ชื่อใหม่ว่า บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำกัด
 • 2555 แปรสภาพจาก บริษัทจำกัด เป็น บริษัทจำกัดมหาชน ตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย จึงได้ชื่อใหม่เป็น บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

 

นับเนื่องจากวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2490 จนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 72 ปีที่บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจรับประกันภัยมาด้วยความมั่นคงและประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้มาโดยตลอด ปัจจุบันบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนสูงถึง 1,618,425,000 บาท

 

วิสัยทัศน์

เราจะมุ่งมั่นให้บริการที่เป็นเลิศเพื่อเป็นบริษัทประกันภัยอันดับ 1 ในใจลูกค้า

พันธกิจ

จะเป็นบริษัทประกันภัยที่ให้บริการเหนือความคาดหมายด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อให้ความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ยุติธรรม บริษัทมุ่งหวังจะให้คนไทยมีความคุ้มครองและหลักประกันอย่างทั่วถึงรวมทั้งเสริมสร้างอนาคตที่มั่นคง และอำนวยผลประโยชน์ให้กับพนักงาน ตัวแทนและผู้ถือหุ้น

แผนงานและนโยบาย

บริษัทฯ ยึดมั่นอุดมการณ์ในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมภายใต้กรอบของกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กฎหมายต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนให้ความร่วมมือกับองค์กรทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม

ผลิตภัณฑ์

 • พ.ร.บ. รถยนต์
 • ประเภทประกันภัยต่าง ๆ
 • ประกันอัคคีภัย
 • ประกันอุบัติเหตุเดินทาง
 • การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง
 • ประกันภัยเบ็ดเตล็ด ประกันภัยงานก่อสร้าง ,ประกันภัยอุบัติเหตุโรคร้ายแรง ,ประกันภัยสำหรับผู้เล่นกอล์ฟ ,ประกันภัยสุนัข ,ประกันภัยตาม พรบ.ควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง

 

เปรียบเทียบจากประสบการณ์ผู้ใช้งานจริงจาก Pantip

ทุกวันนี้เวลาเราจะค้นหาข้อมูลในอินเตอร์เน็ตส่วนใหญ่ แต่จะมีเว็บเบอร์ไหนที่มีความน่าเชื่อถือที่สุดมีความปลอดภัยที่สุด สามารถเอาข้อมูลนั้นไปใช้ได้จริงก็คงจะมีแต่เว็บ Pantip วันนี้ผมจึงนำข้อมูล ความคิดเห็นต่าง ๆ เอามาเปรียบเทียบให้เพื่อน ๆ เลือกตัดสินใจกันครับ

 

มิตรแท้ประกันภัยดีไหม comment pantip

มิตรแท้ประกันภัยดีไหม

มิตรแท้ประกันภัยดีไหม

มิตรแท้ประกันภัยดีไหมพันทิป

เป็นอย่างไรกันบ้างครับ เพื่อน ๆว่า มิตรแท้ประกันภัยดีไหม ก็ขึ้นอยู่กับที่เพื่อน ๆ ตัดสินใจแล้วล่ะครับ ถึงต่อให้เป็นบริษัทประกันภัยที่มีความไว้วางใจจากผู้คนมากที่สุด มีแต่คนชื่นชม ยังไงก็ต้องมีคำวิจารณย์ด้านลบอยู่เสมอไปครับ ดังนั้นการที่จะเลือกประกันภัยดี ๆ สักตัวควรนึกถึงความเหมาะสมของตัวเองว่าตัวเองเป็นคนแบบไหน นิสัยใจร้อน มือใหม่หัดขับ ต้องใช้งานรถทุกวัน แต่ละคนแตกต่างกันครับ หวังว่าข้อมูลที่ได้อ่านกันวันนี้จะเป็นทางเลือกให้เพื่อน ๆ ไม่มากก็น้อยครับ