ประกันภัยรถยนต์

เมาแล้วเกิดอุบัติเหตุ ประกันจ่ายหรือไม่ สาระประโยชน์ที่อ่านแล้วเข้าใจง่าย

อุบัติเหตุบนท้องถนนไม่ว่าจะเป็นช่วงเทศกาลหรือไม่ ล้วนมีสาเหตุเน้นหนักไปที่การดื่มของมึนเมาจนขาดสติซะมาก อย่างเทศกาลสงกรานต์

Copyright © 2019. All rights reserved.